Stichting Arbeid en Ondernemen Nederland:

Informeert, promoot en begeleidt organisaties in het kader van subsidieregelingen en stimuleringsmaatregelen van de Nederlandse overheid, de Europese Unie en/of overige fondsen op het gebied van scholing, ondernemen en arbeidsmarkt.

Het initieert en participeert in projecten gericht op opleiden, ondernemen of arbeidsmarkt.

Draagt zorg voor kennisuitwisseling en overdracht op Europees niveau.

 

Activiteiten:

Voorlichting en promotie over subsidieregelingen en stimuleringsmaatregelen.

Adviseren en begeleiden van organisaties ten behoeve van het benutten van stimuleringsmaatregelen van onder andere de Nederlandse overheid, de Europese Unie en overige fondsen.

Het optreden als belangenbehartiger van aanvragers en/of begunstigden van subsidies of stimuleringsmaatregelen.

 (Mede) participeren in scholings- en stimuleringsprojecten op zowel nationaal als Europees niveau..

Organiseren van (internationale) kennismaking- en uitwisselingprogramma’s op het gebied van arbeid en ondernemen.